Tàijí Culemborg


Algemene voorwaarden

Akkoord

Deelname aan één van de lessen/workshops betekent een akkoord aangaan met deze algemene voorwaarden.

Aanpassingen

Indien noodzakelijk kunnen de algemene voorwaarden tussentijds worden aangepast.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Je gaat akkoord met het verwerken van je gegevens.
Dit houdt in dat je naam, telefoonnummer en email adres ingevoerd op het inschrijfformulier worden bewaard in een adressen bestand. Deze gegevens kunnen worden gebruikt door TaijiCulemborg om je informatie met betrekking tot de lessen te verstrekken.
Je gegevens blijven bewaard tot je aangeeft geen bericht meer te willen ontvangen, ze worden alleen door TaijiCulemborg gebruikt en niet met derden gedeeld.

Algemene voorwaarden LESSEN

Seizoen

Het seizoen loopt van de eerste week van september tot en met de laatste week van juni

Vakantie

Tijdens basisschool vakanties en feestdagen komen lessen te vervallen, tenzij anders aangegeven door de docent.

Inschrijving

De cursist neemt deel aan de cursus vanaf de afgesproken aanvangsdatum tot aan de einddatum van de cursus. Inschrijven gaat via het inschrijfformulier en is na akkoord gaan van de algemene voorwaarden bindend.

Instromen

Instromen tijdens het cursusseizoen is mogelijk in overleg met de docent. Ook is het mogelijk gedurende het seizoen vanuit een les door te stromen naar een andere les in overleg met de docent.

Betaling

Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders/website. Indien het om een doorlopende cursus gaat geldt dit bedrag per seizoen. Betaling vindt plaats per bank: bankrekeningnr. 70.71.10.084 t.n.v. A. Corsten, o.v.v. ‘ naam en dag cursus’.

Restitutie

Bij ziekte van de docent wordt er alles aan gedaan een geschikte vervanger te regelen. Er mogen maximaal 3 lessen per groep vervallen in één seizoen door ziekte zonder dat er cursusgeld hoeft te worden verrekend. Wanneer er echter door ziekte van de docent meer dan 3 lessen vervallen in het seizoen, heeft men recht op een gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld. Deze restitutie zal aan het einde van het cursusjaar worden berekend. Restitutie voor gemiste lessen door de cursist is niet mogelijk. Indien echter door overmacht lessen gemist worden, kan er een inhaalregeling getroffen worden in overleg met de docent. Gemiste lessen kunnen in dezelfde danwel eerstvolgende week ingehaald worden.

Aansprakelijkheid

Taijiculemborg stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen.

Algemene voorwaarden WORKSHOPS

Inschrijving

Inschrijven gaat uitsluitend via het inschrijfformulier op de website en is na akkoord gaan van de algemene voorwaarden bindend.

Opzeggen

Wanneer een deelnemer de inschrijving wenst op te zeggen kan dit tot uiterlijk twee weken vóór aanvang van de workshop. Bij opzegging korter dan twee weken vóór aanvang van de workshop is de deelnemer betalingsplichtig.

Betaling

Het workshopgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente folders/website. Betaling vindt plaats per bank: bankrekeningnr. 70.71.10.084 t.n.v. A. Corsten, o.v.v. ‘ naam en naam workshop’.

Restitutie

Wanneer de workshop niet doorgaat i.v.m. te weinig deelnemers of door ziekte van de docent dan wordt het reeds betaalde bedrag gerestitueerd. Wanneer de workshop door ziekte van de docent niet door kan gaan en dit korter dan twee weken vóór aanvang van de workshop bekend is, zal het reeds betaalde bedrag voor de workshop worden gerestitueerd. Restitutie door ziekte, blessure of verhindering van de deelnemer is in niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

Taijiculemborg stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, schade, diefstal of verlies van goederen.