Tàijí Culemborg


Filosofie

De wijzen uit het oude China hebben door de natuur te observeren geconstateerd dat er twee krachten heersen in het universum die elkaar in evenwicht houden en samen een eenheid vormen. Tàijí-symbool In het chinees worden deze krachten Yin en Yang genoemd.
Yin staat voor 'schaduwzijde van de berg'
Yang staat voor 'zonzijde van de berg'.
De één kan niet zonder de ander bestaan.
Yin en Yang zijn altijd in beweging en
veranderen continu ten opzichte van elkaar. Dit principe wordt mooi geïllustreerd door het Tàijí-symbool.
Zo verandert de nacht en wordt het geleidelijk aan dag en verandert de dag uiteindelijk weer in de nacht. Samen vormen ze een eenheid, het etmaal.

Tàijí is beweging en verandering.

Er wordt gestreefd naar harmonie tussen complementaire krachten zoals hard zacht, vol leeg, voor achter, links rechts, hoog laag, openen sluiten, verdedigen aanvallen, etc.
Zo wisselen Yin en Yang zich voortdurend af en kan de energie die hierdoor wordt opgewekt vrij door het lichaam stromen.
De energie die je daarbij kan ervaren wordt in het Chinees 'Qi' genoemd.
Qi is de bezielende kracht die stroomt door al wat leeft. Door deze kracht bewust te ervaren beseffen wij dat we onderdeel zijn van een groter geheel.
De geest speelt in Tàijí de hoofdrol. Ben je bij het doen van de bewegingen met je gedachten ergens anders dan is de eenheid van lichaam en geest doorbroken en vloeit je kracht weg. Geestkracht is in deze kunst daarom veel belangrijker dan spierkracht.
De bewegingsprincipes van Tàijí zijn prachtig toe te passen in alle bewegingskunsten zoals dans, massage, sport en natuurlijk het dagelijkse leven.

Centraal punt

Als de bewegingen vanuit het centrale punt gedaan worden ontstaat er harmonie in het lichaam en worden de reflexen verscherpt. Er is dan voor de bewegingen aanzienlijk minder fysieke kracht nodig. Doordat er meer reflexmatig gereageerd wordt verminderd het analitische denken en dat geeft een grote innerlijke rust.
 
centraal punt