Tàijí Culemborg


Tàijíquán

         een levens- en krijgskunst

Tàijíquán (spreek uit: taitjie tjuwen) is ongeveer 700 jaar geleden in China ontstaan maar de principes en de filosofie die er aan ten grondslag liggen bestaan waarschijnlijk al meer dan 4000 jaar.
Uiterlijk lijkt het op een ingetogen dans, die rustig en vloeiend met circulaire bewegingen uitgevoerd wordt.

Quán betekent ‘vuist’ of ‘boksen’, en refereert naar de uiterlijke en lichamelijke kant. Je hebt een vorm, een houvast nodig, om je filosofie te toetsen en tot uiting te brengen.
Bij het beoefenen van Tàijíquán streven we ernaar, de negatieve yin en positieve yang energiestroom in ons lichaam, met elkaar in balans te brengen.

De grondlegger van de stijl die we in de cursus aanleren is Yang-Cheng-Fu (1883–1936).

Tàijíquán is de meest interne stijl van Kung Fu.
Dit wil zeggen dat er vooral gewerkt wordt vanuit het lichaams midden en met visualisaties van de energie stroom.

In veel bewegingen zijn nog heel duidelijk de elementen van
zelfverdediging herkenbaar, zoals in ‘stap voorwaarts, buig af naar beneden, pareer en stoot’. In andere houdingen worden bewegingen van dieren nagebootst, zoals in ‘de witte kraanvogel spreidt de vleugels’.

De les wordt begonnen met rustige losmaakoefeningen, die van het begin af aan volgens de Tàijí principes worden gedaan. Hierdoor leer je je steeds beter te ontspannen en kun je op eenvoudige wijze de beslommeringen van alle dag loslaten.
Door dit los te laten maak je je geest ‘leeg’ en ontvankelijk voor nieuwe ervaringen.

We doen Qigong oefeningen om de energie circulatie te verbeteren. Waarna we de les vervolgen met het herhalen van de reeds aangeleerde houdingen en als de groep eraan toe is leren we er een nieuwe houding bij.

inschrijven

Taijiquan bij Taiji Culemborg

Deze Yang Cheng Fu Form 1
en meer kun je vinden op: Taiji World